Okulomotoryka: fiksacja i sakkada

opublikowano: 16 sie 2013

Ruchy oczu w czasie czytania nazywamy okulomotoryką. Podczas czytania oczy wykonują rytmiczne przeskoki między fragmentami tekstu. Takie przeskoki nazywa się sakkadami lub migotaniem. Z kolei każdorazowe zatrzymanie oka na fragmencie tekstu nazywa się fiksacją (z ang. to fix = „utkwić”).

Czytając, wykonujemy wiele fiksacji i sakkad. W teorii szybkiego czytania zakłada się generalnie, że jedynie podczas fiksacji możliwe jest odczytanie (zdekodowanie) fragmentu tekstu. Trudno jednak absolutnie wykluczyć postrzeganie podczas każdej sakkady, gdyż nawet wówczas mamy w naszym umyśle wyobrażenie nieruchomego tekstu. Pod tym względem porównanie czytania tekstu nieruchomego do ruchomego nie jest dokładną analogią, dowodzi jednak istnienia skokowego ruchu gałek ocznych.