Szybkie czytanie – kursy stacjonarne

Odbiorcy kursu

Szkolenie szybkiego czytania ze zrozumieniem dedykowane jest wszystkim, którzy czytają wiele z uwagi na wykonywaną pracę, kierunek studiów lub indywidualne zainteresowania. Wśród nich można wymienić m.in.:

 • uczniów szkół gimnazjalnych i średnich,
 • studentów uczelni wyższych,
 • nauczycieli szkolnych i akademickich,
 • dziennikarzy,
 • krytyków literackich i recenzentów,
 • prawników i inne osoby zobligowane do stałego śledzenia zmian w przepisach prawa,
 • wszystkich, którzy podejmują jakiekolwiek kształcenie.

Kurs efektywnego czytania ReadSpeed™ to doskonałe rozwiązanie dla każdego, kto:

 • stoi przed koniecznością zapoznania się ze znaczną ilością tekstu,
 • marzy o wzroście wydajności swojej pracy,
 • ceni swój czas i preferuje zdobywanie wiedzy w szybszym niż dotychczas tempie.

Cele szkolenia

W zakresie podstaw szybkiego czytania:

 • zaznajomienie uczestników kursu z elementami teorii czytania (okulomotoryka, teoria szybkiego czytania, higiena czytania, klasyfikacja sposobów i technik czytania);
 • zwiększenie tempa czytania tekstów polskich do ok. 800 słów na minutę (świadome czytanie intensywne/integralne);
 • zmiana nawyków czytelniczych, a w tym: wyciszanie subwokalizacji, wspomaganie czytania, świadome stosowanie strategii czytelniczych, czytanie higieniczne.

Tematyka zajęć

Elementy teorii czytania:

 • okulomotoryka,
 • klasyfikacje sposobów czytania,
 • higiena czytania,
 • teoria szybkiego czytania (sposoby zwiększania tempa czytania).

Ćwiczenia szybkiego czytania:

 • czytanie rytmiczne (z metronomem),
 • czytanie wspomagane (wskaźnik, opunktowanie),
 • ćwiczenia antycypacji płaszczyznowej,
 • ćwiczenia antycypacji zwykłej,
 • ćwiczenia skracające czas fiksacji,
 • ćwiczenia poszerzające słownictwo obce,
 • szybkie czytanie tekstów w językach obcych.

Ćwiczenia analizy tekstu:

 • tagowanie tekstu,
 • podsumowywanie tekstu,
 • testy sprawdzające rozumienie.

Formy pracy

 • Podczas spotkań z trenerem Kursanci zapoznają się z niezbędną teorią przedstawianą w formie wykładu lub pogadanki. Pod kierownictwem prowadzącego wykonują ćwiczenia usprawniające czytanie (ćwiczenia antycypacji, skracania czasu fiksacji, analizy i selekcji tekstu, ćwiczenia technik czytania).
 • Regularnie na każdych zajęciach Kursanci mają możliwość zmierzenia swojego aktualnego tempa czytania.
 • Dodatkowo uczestnicy otrzymują również ćwiczenia do wykonania w domu.

Prowadzący szkolenie

Kurs prowadzi certyfikowany trener szybkiego i efektywnego czytania.

Materiały i pomoce dydaktyczne

Uczestnicy szkolenia w ramach zajęć otrzymują:

 • podręcznik z ćwiczeniami (6 zeszytów),
 • płytę CD z rytmami do ćwiczeń czytania rytmicznego z metronomem.

W charakterze materiałów pomocniczych zastosowanie mają także prezentacje multimedialne.

Organizacja zajęć

 • Kurs trwa 18 godzin zegarowych (24 godziny lekcyjne). Podzielony jest na 6 spotkań (jedno tygodniowo) po 3 godziny zegarowe (4 godziny lekcyjne).
 • Liczba uczestników: 4 – 8 osób.
 • Miejsce oraz dokładne terminy organizacji poszczególnych zajęć ustalane są z Zamawiającym indywidualnie i dostosowane do jego oczekiwań.

Po zakończeniu szkolenia Kursanci otrzymują certyfikaty uczestnictwa w Kursie szybkiego i efektywnego czytania ReadSpeed™.

Cena szkolenia

790 PLN / osoba

Powyższa kwota zawiera koszt materiałów dydaktycznych.

Dodatkowe informacje i zapisy

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania oraz przyjmiemy zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Osoby, placówki oświatowe i instytucje edukacyjne zainteresowane kursem ReadSpeed™ zapraszamy do kontaktu.