Korzyści dla Kursantów

Uczestnicy naszego kursu poznają najważniejsze sposoby czytania przydatne w codziennym życiu, w tym czytanie integralne (werbalne), czytanie odwirowujące (skimirujące), przeszukujące (skanirujące), intensywne i ekstensywne.

Nieodzownym elementem kursu ReadSpeed™ są sposoby usprawniające proces odczytu, wśród których możemy wymienić pionierskie w tej dziedzinie wykorzystanie czytania syntagmatycznego i rytmicznego, lecz także ogólnie przyjęte metody, jak wspomaganie wzroku oraz patrzenie miękkie.

W ramach szkolenia zaznajomimy jego uczestników z elementami teorii czytania (okulomotoryką, teorią szybkiego czytania, higieną czytania, klasyfikacją sposobów i technik czytania), zwiększymy tempo odczytu tekstów polskich nawet do ok. 800 słów na minutę (świadome czytanie intensywne/integralne), ponadto zadbamy o zmianę nawyków czytelniczych, w tym: wyciszanie subwokalizacji, wspomaganie czytania, świadome stosowanie strategii czytelniczych i czytanie higieniczne.