Tajemnica szybkiego czytania

Szybkie czytanie to ogólna nazwa wielu technik szybszego niż tradycyjne odczytywania tekstu. Wśród wykorzystywanych tu metod wymienia się szereg działań przyspieszających tempo czytania, usprawniających umiejętność skupienia uwagi na treści i zwiększających stopień zrozumienia tekstu.

Jeśli czytamy wolno i z niewielkim rozumieniem, a dodatkowo jest to dla nas męczące i nudne, to prawdopodobnie nie czytamy umiejętnie. Nie ma w tym nic zaskakującego, skoro w polskim szkolnictwie nauka czytania kończy się wyłącznie na etapie dekodowania pojedynczych liter tworzących wyraz, podczas gdy w szybkim czytaniu chodzi o ekspresowe dekodowanie i przetwarzanie całych grup wyrazów (tzw. syntagm).

Szybkie czytanie to także czytanie inteligentne, tzn. wykorzystujące wszelkie sposoby zwiększające prędkość odczytu (np. wspomaganie wzroku) oraz sprzyjające rozumieniu (np. miękkie patrzenie i czytanie syntagmatyczne). W efekcie nie tylko czytamy szybciej, ale każda lektura jest mniej męcząca, przez co chętniej i częściej sięgamy po kolejne książki.

Dlaczego właśnie ReadSpeed™?

U podstaw naszego kursu leży innowacyjne podejście do metodyki nauczania szybkiego czytania. W oparciu o doświadczenia naszych trenerów zweryfikowaliśmy tradycyjne poglądy na temat wielu jego aspektów. Dlatego też nie uznajemy na przykład bezwzględnego zakazu fonetyzowania i regresji, a poszerzanie pola widzenia rozumiemy jako odmianę antycypacji tekstu, czyli przewidywania jego sensu. Większość kursów szybkiego czytania wykorzystuje do ćwiczeń wyłącznie proste teksty z literatury pięknej (zwykle są to czytanki z wypisów szkolnych). ReadSpeed™ bierze pod uwagę realne potrzeby czytelników, wśród których znajduje się przecież umiejętność czytania trudniejszych tekstów, jak podręczniki szkolne i akademickie, kodeksy prawne czy historyczne teksty źródłowe. W związku z tym wśród ćwiczeń czytania umieściliśmy również bardziej skomplikowane teksty popularnonaukowe z różnych dziedzin. Powyższe rozwiązanie czyni szkolenie uniwersalnym, dostarczającym skutecznych narzędzi osobom czytającym każdy rodzaj tekstów.

Korzyści dla Kursantów

Uczestnicy naszego kursu poznają najważniejsze sposoby czytania przydatne w codziennym życiu, w tym czytanie integralne (werbalne), czytanie odwirowujące (skimirujące), przeszukujące (skanirujące), intensywne i ekstensywne.

Nieodzownym elementem kursu ReadSpeed™ są sposoby usprawniające proces odczytu, wśród których możemy wymienić pionierskie w tej dziedzinie wykorzystanie czytania syntagmatycznego i rytmicznego, lecz także ogólnie przyjęte metody, jak wspomaganie wzroku oraz patrzenie miękkie.

W ramach szkolenia zaznajomimy jego uczestników z elementami teorii czytania (okulomotoryką, teorią szybkiego czytania, higieną czytania, klasyfikacją sposobów i technik czytania), zwiększymy tempo odczytu tekstów polskich nawet do ok. 800 słów na minutę (świadome czytanie intensywne/integralne), ponadto zadbamy o zmianę nawyków czytelniczych, w tym: wyciszanie subwokalizacji, wspomaganie czytania, świadome stosowanie strategii czytelniczych i czytanie higieniczne.